Svet-Stranek.cz
diskuze zde https://www.facebook.com/groups/929474577115516/
Hubnu,protože nechci zemřít

Co je kombucha? Jaké jsou je jí účinky na lidský organismus?:diskuze zde https://www.facebook.com/groups/929474577115516/

Co je kombucha? Jaké jsou je jí účinky na lidský organismus?

  

KOMBUCHA – živý nápoj

Podle již značných zkušeností je kombucha skutečný poklad. Kromě toho se používá jako osvěžující nápoj. Všechny zprávy uvádějí jeho použití jako všeléku. Ve starších a novějších zprávách je citováno mnoho nemocí, při kterých se kombuchový čaj úspěšně používá. Léčí širokou škálu nemocí, a to od neškodných neduhů až po velmi vážná onemocnění.Kombuchový nápoj se vyrábí z oslazeného čaje (obvykle zelený nebo černý čaj), ve kterém necháme několik dní pracovat kombuchovou kulturu. Obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek a pomáhá proti nejrůznějším nemocem a zdravotním obtížím.

Barva nápoje je různá, obvykle medová až tmavě červená - záleží na tom, jaký čaj byl pro přípravu použit.

Kombuchový nápoj je nejen vysoce zdraví prospěšný, ale také chutný. Má sladkokyselou chuť, která závisí na mnoha faktorech, liší se však hlavně podle délky kvašení. Po 3 dnech chutná jako sladké šumivé víno, asi po 7 dnech připomíná Vineu, asi po 9 dnech se podobá bílému vínu a po ještě delší době je z něj ocet. Často se liší i množství oxidu uhličitého, a tak někdy získáte krásně šumivý nápoj, jindy v něm najdete sotva pár bublinek. Výrazný vliv na chuť má i druh použitého čaje. Rychlost kvašení ovlivňují i další faktory - teplota v místnosti, přístup kyslíku nebo stáří a aktivita kultury. Souhrnem, dá se říci, že nikdy se vám nepodaří získat přesně stejnou chuť nápoje a prakticky vždy je výsledek malým překvapením.

Kvasný proces

Kombuchu lze bez nadsázky přirovnat k malé chemické továrně. Po čas „výroby“ probíhají v tekutině složité biochemické procesy látkové přeměny, jejichž výsledkem jsou látky, které naleznete v odkazu „Účinné látky“.

Na začátku procesu jsou kvasinky. Živí se cukrem a vylučují alkohol a oxid uhličitý (část z něho reaguje s vodou a výsledkem je kyselina uhličitá). Potom nastupují bakterie, ty zkvašují alkohol na organické kyseliny. V rosolovité hmotě houby octové bakterie zpracovávají cukr na celulózu a tím přispívají k růstu povrchové vrstvy čajové houby.

Co se týče obsahu kyselin, v prvních čtyřech dnech jich vznikne jen malé množství, to se pak začne rychle zvyšovat, až po patnácti dnech kulminuje a začíná stagnovat. Konkrétně to znamená, že po osmi dnech má roztok zhruba 2g kyselin na litr, po deseti dnech 3g a po patnácti dnech 6g.

Kombucha se říká houbě pocházející z východní Asie, kde její blahodárné účinky byly známy již vroce 221 před n.l. Nejedná se o běžnou houbu, jak ji známe, ale o symbiotický útvar tvořený několika druhy kvasinek a bakterií. Nápoj připravený z kombuchy obsahuje enzymy, vitamíny, minerální látky a zejména bakterie mléčného kvašení. Může být náhradou mléčných výrobků pro lidi trpící alergií na mléčnou bílkovinu

 • Kombucha je elixír zdraví, dlouhověkosti, krásy a zdravého těla.
 • Kombucha je zdravý a skvostný perlivý nápoj pro každou příležitost.
 • Kombucha je čajový kvašený nápoj s prastarou tradicí pro krásu a čistou pleť.
 • Kombucha aktivuje látkovou výměnu.
 • Kombucha udržuje zdravé a čisté střevo, napomáhá dobrému zažívání.
 • Kombucha má velké množství pozitivních vlastností.
 • Propůjčuje tělu medvědí sílu, mládí, vitalitu, krásu a chrání před nemocemi.
 • Kombucha chutná podobně jako jablečný mošt, je osvěžující a skvělá.
 • Říká se jí také nápoj sladké svěžesti.

Je KOMBUCHA houba? 

Kombucha

Kombucha se všude označuje jako čajová houba, což je biologicky nesprávné.
Mínění vědců se rozchází. Někteří popisují Kombuchu jako houbu, jiní jako symbiózu různých kvasných buněk, řas a jiných mikroorganismů typických pro lišejníky. Má tvar plochého gumovitého světlešedého nebo hnědého lívance. Tedy více lišejník než houba. Lišejníky jsou na zemi asi 2 miliardy let. Jejich vývoj souvisí s mořskými řasami, které jsou vázány s vodou. Aby mohly žít později i v jiném prostředí potřebovaly spojence. Vytvořili spojenectví v němž měly oba – lišejník i řasa, důležitou funkci. Zásobují se navzájem organickými živinami, uhlohydráty a vodou.
Lišejníky mají v přírodním léčitelství dobrou pověst. Je známo přes 16 000 druhů lišejníků a Kombucha je jedním z nich.


Typické složení kombuchy

SCOPY Kombucha = Serendipitous Collective adventure Of Bacteria and Yeasts Symbiotická směs kvasinek a bakterií

Kultura obsahuje:

 • octové bakterie Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Bacterium gluconicum a další
 • několik druhů kvasinek čeledi Schizosaccharomycetaceae (hlavně Schizosaccharomyces pombe), Saccharomycodaceae (Saccharomycodes ludwigii) a Saccharomycetaceae (např. Pichia fermentans a Saccharomyces cerevisiae)

Bacterium gluconicum
Bacterium xylinum
Acetobacter xylinum
Acetobacter xylinoides 
Acetobacter Ketogenum
Saccharomycodes ludwigii 
Saccharomycodes apiculatus 
Schizosaccharomyces pombe
Zygosaccharomyes
Saccharomyces cerevisiae
Acetic acid / Kyselina octová      
Acetoacetic acid / Kyselina acetoctová 
Benzoic acid propenyl ester / Kyselina benzoová propenyl ester. 
Benzonitrile 
Butanoic acid / Kyselina máselná  ... a tak bych mohla pokračovat až do písmene "Z".Má v sobě miliony druhů kvasinek,které nemám ani chuť vyhledávat na internetu,ani čas.
Myslím,že i vám ostatním bude stačit,když víte,kolik zázračných vitamínů,minerálů a kvasinek podporujících zdraví tato placka má.


V průběhu fermentace kultura spotřebovává živiny z čaje, cukr, kyslík a vytváří následující látky:

 • organické kyseliny (L–mléčná (+), glukuronová, glukonová, octová, šťavelová (oxalová), usninová, listová (B4), uhličitá, máselná, nukleová, citrónová, jablečná) a aminokyseliny (pH 2,6 – 3,2)
 • vitamíny B1, B2, B3, B6, B12, C
 • proteiny (cca 15 g/l) a enzymy
 • alkohol (0,5% – 1%), oxid uhličitý

Dále kombucha obsahuje látky přítomné už v původním čaji, tj. různé minerály, třísloviny, kofein (cca 75%) a zbytkový cukr (cca 30%). Významné jsou i bakterie a kvasinky, které se pohybují i mimo samotný disk kultury.

Právě vzniklé kyseliny dodávají kombuše charakteristickou kyselou chuť. Čím delší je doba fermentace, tím více kyselin (a méně cukru) kombucha obsahuje.


Tyto celebrity ji pijí denně.

Účinky kombuchového nápoje jako domácího léku za zabývala celá řada doktorů a vědců. Vědci mluví o jeho léčebných účincích založených na kyselině glukunové, kyselině glukuronové, kyselině mléčné, kyselině octové, právě tak jako na život podporujícím vitamínu C a vitamínech skupiny B. Jak bylo dokázáno výzkumníky, mnoho látek v kombuchovém čaji má antibiotické a detoxikační vlastnosti, které hrají rozhodující roli v biochemických procesech v lidském těle. Na rozdíl od mnoha léků s nepříjemnými vedlejšími účinky, aktivní látky kombuchy působí pouze na samotné tělo. Pomocí svého kladného vlivu na metabolizmus může podpořit normální podmínky v buněčných membránách bez vedlejších efektů, a tak podporovat dobrý zdravotní stav. Používejme tyto přírodní léčebné zdroje pro údržbu naší vitality, aktivity, právě tak jako naší duševní a fyzické kapacity.

Historie

Kombucha je houba přivezená z východní Asie, kde byla známa už v dynastii Tsin, 221 let před n.l. Odedávna se používala jako lék i potravina.

Na území bývalého SSSR po roce 1945 rychle stoupal počet nádorových onemocnění. Při vyhodnocování četnosti tohoto onemocnění se brzy začalo jevit nápadným, že ve dvou krajích (Solikamsk a Beriozniki) na středozápadním Uralu se téměř neobjevuje, a když, tak jen u přistěhovalců. Byly ustaveny dvě výzkumné skupiny, které měly za úkol zjistit příčinu této zvláštní odchylky. Nejprve bylo porovnáváno životní prostředí v této oblasti s oblastmi jinými, avšak zjistilo se, že zde nejen že není lepší, ale že je dokonce ještě horší v důsledku znečišťování životního prostředí závody s vysoce škodlivými odpady z výroby draslíku, olova, rtuti a azbestu. Laboratorní rozbory účinku průmyslových emisí prokázaly, že tyto dvě oblasti jsou na tom skutečně hůře než leckteré jiné. Lesy a řeky zde umíraly tak jako v jiných oblastech Ruska. Zde tedy vysvětlení být nemohlo. Zkoumaly se dále aspekty jako úroveň bydlení, stravovací zvyklosti, náročnost a hygiena práce, využití volna, doba spánku, věk atd., ale ani zde se nezjistily rozdíly při srovnání se zbytkem Ruska. Konzumace alkoholu a nikotinu se též nijak nelišila od ostatních oblastí, ovšem v této souvislosti zde jeden rozdíl přeci jenom byl - navzdory alkoholizmu zde byla podstatně lepší morálka než na ostatním území, delikty z opilství byly mimořádně řídké. Zdálo se, že zdejší lidé snesou více alkoholu, aniž by se opili (ve skutečnosti jim pomáhala kombucha - urychluje totiž odbourávání alkoholu z krve). Navíc pracovních neschopností z důvodu nemoci zde bylo výrazně méně, dokonce byly překračovány pracovní normy. Výzkumníci si lámali hlavu, v čem vězí tyto jasné rozpory mezi příčinami a důsledky. Jak to bývá, pomohla náhoda. Vedoucí lékař jedné z výzkumných skupin šel navštívit jednu sledovanou rodinu, doma však byla jen babička, která ho pozvala dál a pohostinně mu nabídla šálek studeného čaje. Lékař byl udiven nápojem, který měl výbornou chuť, nicméně mu byl neznámý. Babička mu ochotně vysvětlila, že to je čajový kvas, který „dělá“ čajová houba. Načež mu v komoře ukázala deset velkých kameninových nádob, přikrytých plátnem, po jehož odkrytí lékař spatřil ploché okrouhlé útvary, které mu připomínaly medúzy. Babička lékaři vysvětlila, jak probíhá příprava kombuchového nápoje. Prozradila mu, že v celé oblasti Solikamska by nenašel rodinu, která by tento chutný a zdravý nápoj nekonzumovala. Je to prý už tradice, která trvá staletí. Houbu prý věnovali Číňané (kteří ji zase získali od Japonců) ruskému carovi, který ji pak poskytl „lidu chorému“, aby si každý mohl doma připravovat léčivý nápoj (jiná verze říká, že mu kombuchové víno příliš nechutnalo, a tak ho poskytl prostým lidem, aby ho pojali jako náhražku za pravé víno). Tak byla znovuobjevena kombucha a po prozkoumání a potvrzení léčivých účinků se rozšířila na Západ, kde je čím dál tím víc populární.

Velmi často, když se mluví o kombuše, této malé zázračné chemické továrně, která vyrábí různé látky, se uvádí jako zajímavost rychlé vyléčení presidenta USA Ronalda Reagana, kterému v roce 1983 už nepomáhala ani chemoterapie. Stále přibývaly další a další metastáze, až si významní lékaři vzpomněli na Solženicyna, jak popisuje ve své autobiografické knize vyléčení rakoviny pomocí čajové houby kombuchy. V sovětském pracovním táboře Solženicyn beznadějně onemocněl na rakovinu žaludku s metastázemi na plicích, játrech a střevech a zrovna v té době se začaly v těchto táborech dělat pokusy na vězních nemocných rakovinou. Chválabohu to byly pokusy právě s kombuchou, která nenadělala vůbec žádné škody, ba naopak. Solženicyn vypráví o tom, jak při jednom následném vyšetření na moskevské klinice ležel na pokoji s vysokými funkcionáři, nemocnými rakovinou, kteří by dali celý majetek, jen aby se dostali k této zázračné houbě. Reaganovi lékaři si pak opatřili několik kombuch a začali prezidenta léčit, pil denně 1 litr nápoje. Od té doby byly zmínky o jeho rakovině stále méně časté a v roce 1993 se údajně Reagan už zase těšil dobrému zdraví.