Svet-Stranek.cz
diskuze zde https://www.facebook.com/groups/929474577115516/
Hubnu,protože nechci zemřít

Moje nezbytné minerálya vitamíny.Moje nezbytné živiny.:diskuze zde https://www.facebook.com/groups/929474577115516/

Moje nezbytné minerálya vitamíny.Moje nezbytné živiny.

Vitamíny, minerály a vyvážená strava

Vyvážená strava je důležitá pro udržení správné kondice. Správná výživa musí obsahovat příslušné množství makroživin, jako jsou karbohydráty, tuky a proteiny a stejně tak mikroživin, mezi něž počítáme vitamíny a minerály. Dnes všichni lépe chápeme důležitost správné výživy. Všeobecné zvýšení úrovně přineslo obyvatelům Evropy podstatné zlepšení v této oblasti. Dříve velmi rozšířená podvýživa je dnes minulostí. Přestože znalosti o správné výživě nám mohou pomoci udržet si správnou kondici, je jen málo těch, kteří tuto teorii používají v praxi. Takzvané makroživiny jsou v naší stravě obsaženy více než je přiměřené a oproti tomu mikroživin bývá obvykle vzhledem ke způsobu uchování potravin nedostatečný.

Důležitost vitamínů a minerálů.

Ačkoliv jsou poruchy způsobené např. nedostatkem železa nebo vitamínu D méně časté než v minulosti, přesto stále existují a mohou mít velmi vážný vliv na naší kondici. Některé skupiny obyvatel, například starší lidé, neabsorbují vitamíny a minerály dostatečně, takže musí organismu dodávat větší množství potravy bohaté na tyto živiny. Nedávné výzkumy prokázaly důležitost a potenciální užitek zvýšeného přísunu mikroživin pro udržení správné kondice a ochranu organismu proti některým chorobám.

Denní dávka mikroživin

Každý doplněk je opatřen etiketou, kde jsou uvedeny informace o složení a přesném obsahu mikroživin v jedné dávce. Doporučené denní dávkování představuje takové množství živin, které je nezbytné pro prevenci chorob, jejichž příčinou je nedostatek vitaminů a minerálů. Nevztahuje se však na bezpečné používání potravinových doplňků. Také je třeba přihlédnout ke zvýšeným požadavkům dnešní doby. (Doporučené denní dávkování bylo stanoveno příslušnými institucemi asi před padesáti lety s přihlédnutím k všeobecným potřebám obyvatelstva.) Používání potravinových doplňků běžně omezuje riziko vzniku chorob spojených s nedostatkem živin. Horní hranice bezpečnosti stanovená pro mikroživiny není shodná s doporučením denním dávkováním. Některé mikroživiny mají při překročení doporučeného denního limitu zvláštní účinky. Například vitamínu E můžete použít 80 krát vyšší množství, než je uvedeno v doporučeném denním dávkování, kdežto zinek může mít nepříznivé účinky již při nepatrném množství, o které překročíte doporučený denní limit.

Doplňujete svoji stravu o nezbytné živiny.